کاوشی در باب آموزش جنسی در مدارس، تاریخ
43 بازدید
محل نشر: معرفت » خرداد 1380 - شماره 42 (15 صفحه - از 106 تا 120)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
به میزانی که انسان در عرصه فرهنگ و اندیشه به عقلانیت می رسد، در معرض نظرات جدیدتری قرار می گیرد که پیش تر، تصور آن را هم نمی کرد. در هم شکستن بافت های سنّتی جوامع، زیرسؤال بردن اندیشه های پیشینیان، اتّکا به خویشتن و رهایی از هر قید و بند اخلاقی، دستاوردی است که عقلانیت جدید غرب به ارمغان آورده است. یکی از قلمروهایی که با همه قدمت، یکی دو قرن اخیر صحنه چالش ها و اندیشه پردازی های متعارض و گاه متناقض بوده، قلمرو جنسی و مسائل مربوط به آن است. البته همگان پذیرفته اند که بحث غریزه جنسی در آدمی، سخن امروز و دیروز نیست؛ از زمانی که انسان پا به عرصه وجود نهاده، همواره این قدرت غریزی را با خود حمل می کرده است. تردیدی نیست که قدرت این غریزه در نوع خود بی نظیر است؛ زیرا هم در جهت تخریب و هم سازندگی، کارایی فوق العاده ای دارد و همین موضوع موجب شکل گیری دیدگاه های متفاوت و گاه متناقضی درباره آن شده است. به هر روی، این بحث ها و مجادلات نظری، تمام ابعاد موضوع را تحت تأثیر قرار داده و میدان عمل و حتی برنامه ریزی آموزشی مدارس را نیز صحنه درگیری ها و چالش هایی کرده است. به گونه ای که گروهی آن را فسادانگیز و مخرب دانسته و گروهی دیگر آن را ضرورتی اجتناب ناپذیر تلقی کرده اند در این نبشتار، این موضوع بررسی خواهد شد.